Siems Wegenbouwlaboratorium

In ons ruim opgezette wegenbouwlaboratorium kunnen wij een breed scala aan wegbouwkundige laboratoriumonderzoeken verrichten.

Het laboratorium is uitgerust met kwalitatief hoogwaardige laboratoriumapparatuur die in optimale conditie (o.a. kalibratie van apparatuur door extern bureau) worden gehouden omwille betrouwbare proefresultaten te kunnen waarborgen, Zodat we op betrouwbare wijze uw kwaliteitsrisico’s minimaliseren.

Of u nu een weg of een terreinverharding moet maken of beheren reduceer faalkansen;
Met grip op kwaliteit.

Het vroegtijdig signaleren van afwijkingen reduceert de kans op een veelvoud aan kosten naarmate het verder in het uitvoeringsproces en/of gebruikersfase verkeert.


De categorieën proeven die wij voor u kunnen verzorgen zijn;

  • Onderzoek funderingsmaterialen; *zand *grond *ongebonden fundering *gebonden fundering *lichte ophoogmaterialen *klei

  • Asfaltonderzoek *asfaltproductie/ verwerking *bouwstoffen t.b.v. asfalt *visuele inspecties *asfaltboringen.

  • Druksterkte, gebonden funderingen en beton *vervaardigen *conditioneren 'beproeven.

Ook kunnen wij voor u op locatie laboratoriumonderzoek verrichten in ons mobiel laboratorium! Ons mobiel laboratorium is speciaal toegerust op onderzoek van funderingsmaterialen en volledig zelfvoorzienend; water en stroom gaat gewoon mee,
zodat het mobiele laboratorium overal zelfstandig kan functioneren.

En monstername op locatie? Geen probleem voor onze medewerkers. Met een ruim scala aan materieel kunnen wij overal en te allen tijde onze service aan u verlenen!

Optimale kwaliteit en flexibele service zijn dé kernwaarden van ons bedrijf!